Zeist

Advies en Transformatie

Ziektebeeld In Zeist groeit de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit borginstellingen, jongeren, studenten, gescheiden mensen en statushouders. Voor deze laatste groep is een (verhoogde) taakstelling aan de gemeente opgelegd.

Onderzoek Het vinden van passende en haalbare oplossingen voor het realiseren van woonvoorzieningen voor 2.500 extra personen in 5 jaar tijd binnen de gemeente Zeist.

Diagnose Het uitvoeren van procesgericht en interactief onderzoek naar woonvoorzieningen, middels de herbestemming en transformatie van leegstand vastgoed.

Specialisten Rinkjan, Jethro, Noortje