Leegstand dreigt op het platteland

2014-03-10

De laatste jaren is de leegstand op het platteland explosief gegroeid. Als er niets aan wordt gedaan is de leegstand op het platteland groter dan de kantorenmarkt. Met deze uitspraak kwam Alterra uit Wageningen op de proppen. Onderzoeker Edo Gies bevestigt dit en pleit voor flexibiliteit naar bedrijven toe die zich willen vestigen op het platteland.

Men heeft berekend dat de komende twintig jaar ongeveer 24.000 agrarische bedrijven op het platteland zullen stoppen. Dit is veel en al die bedrijven samen zullen maar liefst 32 miljoen vierkante meter achterlaten. Volgens Gies zijn dit vooral de boerderijen met grotere stallen die geheel ongeschikt zijn om in de wonen, laat staan te werken. Gies voerde dit onderzoek uit samen met Wim Nieuwenhuizen en Rob Smidt. Als dit alles blijkt uit te komen binnen nu en twintig jaar dan is dit een ramp voor Nederland. Dit zal tegen 2030 zorgen voor een leegstand van om en beiden 15 miljoen vierkante kilometer aan bedrijfsgebouwen.

We hebben nu nog de tijd om iets te veranderen, dus daarom dat er vandaag nog iets aan gedaan moet worden tegen de leegstand die zal dreigen op het platteland.

Sinds 1970, toen de boerderijen begonnen te moderniseren hebben ze stuk voor stuk aan schaalvergroting gedaan. In die tussentijd zijn er veel grote schuren en ligboxen bijgebouwd om een grotere capaciteit aan dieren te houden. Dit fenomeen stopt nu en het zijn die bedrijven die er nu mee stoppen. De meeste stoppen omdat ze de kosten niet meer kunnen betalen of omdat de eigenaars te oud zijn om nog door te doen met hun boerderij. Voor al die grote schuren die nu komen leeg te staan, wordt het heel moeilijk om nog eigenaars te vinden die dit kopen. Vaak is het zo dat mensen niet willen wonen of werken omdat er nog altijd een geur kan hangen van de dieren die er al die tijd hebben gezeten.

Oplossingen zijn hard nodig om de verpaupering van het platteland tegen te gaan, want anders is het platteland straks dood.