Vijf jaar op een rij een stijging van het aanbod in bedrijfsruimte

Leegstand bedrijfsruimte

Leegstand van bedrijfsruimte: stijging van het aanbod vijf jaar op een rij

Aan de financiƫle en economische crisis leek lange tijd geen eind te komen en net als op de markt voor woningen, kantoren en winkelpanden vertoonde de bedrijfsruimtemarkt een lagere opname van de beschikbare bedrijfsruimte. Door een groeiend aantal faillissementen, die zich door de verslechterende economische omstandigheden in bedrijfssectoren als de bouw, groothandel, logistiek transport en lichte en zware industrie voordeden, nam het aanbod van bedrijfsruimte in Nederland sterk toe. In 2012 was zelfs sprake van een stijging van het aantal faillissementen van 18 procent, waarbij onder andere veel bouw- en handelsbedrijven het hoofd niet langer boven water konden houden en daarmee bijdroegen aan een aanbodverruiming en dus nog meer leegstand van bedrijfsruimte. Ook in 2013 nam de leegstand van bedrijfsruimte toch nog verder toe, terwijl tegelijkertijd het ondernemersvertrouwen wel degelijk een lichte stijging vertoonde en in de Nederlandse economie de eerste sporen al zichtbaar waren die voorspelden dat het eind van de recessie eindelijk in zicht was.

In 2012 was sprake van een stijging van het aantal faillissementen van 18 procent, waarbij veel bouw- en handelsbedrijven bijdroegen aan meer leegstand van bedrijfsruimte.

De leegstand van bedrijfsruimte is dan ook een structureel probleem, dat niet een-twee-drie na afloop van de recessie en het toenemen van het consumentenvertrouwen zal zijn opgelost. In 2013 bestond het aanbod bijvoorbeeld uit 12,6 miljoen m2 bedrijfsruimte die te koop of te huur stond. Dat betekent niet alleen dat de leegstand van bedrijfsruimte vijf jaar achterelkaar is toegenomen, maar ook dat de leegstand van bedrijfsruimte in 2014 het sterkst is gestegen na het begin van de crisis. De problematiek rondom de leegstand van bedrijfsruimte lijkt, ondanks economisch herstel, dus nog lang niet te zijn opgelost, zeker gezien het feit dat de economische groei in 2014 beperkt zal zijn en veel investeerders voorzichtig zullen zijn met investeringen in de bedrijfsruimtemarkt.

Leegstand van bedrijfsruimte: een taak voor gemeentes

Bedrijven komen en gaan, in goede en in slechte tijden. Wanneer ze gaan, kampt de gemeente met de leegstand van bedrijfsruimte en de enige partij die de problematiek rondom de leegstand van bedrijfsruimte dan ook effectief kan aanpakken, is de gemeente zelf. Zij is het namelijk die tenslotte de bestemmingsplannen bepaalt, alsmede diegene die gaat over de grondexploitatie binnen de gemeente. Daarnaast kan de gemeente met het zicht op demografische ontwikkelingen en gemeentelijke belangen een strategische visie bepalen die de leegstand van bedrijfsruimte verder kan tegengaan en kan terugdringen. Daarbij is het van belang dat de gemeente bij het exploiteren van grond in het kader van een bedrijfsruimteterrein, of het afboeken van de waarde ervan, rekening houdt met vraag en aanbod: leegstand van bedrijfsruimte is alleen te bestrijden, indien men als gemeente rekening houdt met het bestaande bedrijfsruimteaanbod, in de gemeente zelf, maar ook in naburige gemeentes. Anders zal de leegstand van bedrijfsruimte in de toekomst alleen maar groeien en blijven groeien.

De gemeente kan met het zicht op demografische ontwikkelingen een strategische visie bepalen die de leegstand van bedrijfsruimte kan tegengaan en terugdringen.

Leegstand van bedrijfsruimte: bedreigingen en kansen

Een gemeente die kampt met leegstand van bedrijfsruimte heeft een probleem. Een bedrijfsruimteterrein kan verloederen en het wordt daardoor steeds moeilijker investeerders te trekken. Soms is er geen waarde meer en dan moet men afboeken en wellicht zelfs tot sloop overgaan. Maar de leegstand van bedrijfsruimte kan ook kansen bieden aan bijvoorbeeld jonge ondernemers en zelfstandigen uit de creative industry die een gemeente met hun komst kunnen verlevendigen. Daartoe moet men er als gemeente wel voor kiezen innovatief en flexibel met diverse bestemmingspannen om te gaan om hierdoor creativiteit met betrekking tot leegstand van bedrijfsruimte te kunnen stimuleren, te kunnen mobiliseren en de ruimte te kunnen geven. Leegstanddokters kan u als gemeente uitstekend adviseren over strategische oplossingen voor de leegstandproblematiek waarmee u mogelijk binnen uw gemeente te maken hebt.