Oplossingen op maat

Niet elke leegstandsoplossing past bij elk type vastgoed of locatie. Wij werken op basis van eigen analyses om zo tot een passende oplossing te komen voor iedere individuele situatie.

Voorkomen dat winkels leeg komen te staan.

Verlaten binnensteden en winkels zonder publiek: niet alleen een doemscenario voor de detailhandel, maar ook voor gemeentes. Niemand wil immers wonen in uitgestorven dorpen en steden waar niets meer te beleven valt − en in plaatsen waar niemand graag wil wonen, daar zal ook niemand in willen investeren. Een afwachtende houding van gemeentes tot het probleem van leegstand zich vanzelf oplost, is dus passé: het is tijd voor actie en structureel beleid.

Leegstaande kantoren vormen een groeiend probleem

Wie het over leegstaande kantoren heeft, die hoeft in Nederland niet lang te zoeken naar voorbeelden die de huidige leegstand van kantoren in ons land onderschrijven. Het onderkennen van het structurele probleem rondom de leegstand van kantoren door gemeentes, is niet de gemakkelijkste stap. Als gemeente dient men op strategische wijze rekening te houden met demografische ontwikkelingen. Leegstanddokters denkt graag met u mee over hoe u als gemeente de leegstand van kantoren kunt tegengaan.

Vijf jaar op een rij een stijging van het aanbod in bedrijfsruimte

Aan de financiële en economische crisis leek lange tijd geen eind te komen en net als op de markt voor woningen en kantoren vertoonde de bedrijfsruimtemarkt een lagere opname van de beschikbare ruimte. De gemeente kampt met de leegstand en de enige partij die de problematiek rondom de leegstand van bedrijfsruimte dan ook effectief kan aanpakken, is de gemeente zelf. Leegstanddokters kan u als gemeente uitstekend adviseren over strategische oplossingen voor de leegstandproblematiek waarmee u mogelijk binnen uw gemeente te maken hebt.

Verborgen leegstand van maatschappelijk vastgoed

Terwijl de laatste jaren de aandacht rondom de leegstand, van winkels, bedrijfsruimtes en kantoren groeit, blijft de leegstand van maatschappelijk vastgoed een enigszins onderbelicht probleem. In de toekomst is het echter de verwachting dat een deel van het maatschappelijk vastgoed zijn maatschappelijke functie zal verliezen, ongeveer 20 miljoen m2 in 2030, als gevolg van demografische ontwikkelingen, veranderende behoeftes, nieuwe regelgeving en bezuinigingen. De leegstand van maatschappelijk vastgoed is echter geen onoplosbaar probleem en het is vaak gemakkelijker een herbestemming te vinden voor maatschappelijk vastgoed dan voor bijvoorbeeld kantoorpanden.

Steeds meer boerderijen en stallen sluiten hun deuren

Wanneer de leegstandproblematiek in Nederland ter sprake komt, denken de meesten in eerste instantie aan de vele winkelpanden en kantoorcomplexen die momenteel leegstaan. Kijkt men echter naar de problematiek rondom de leegstand van agrarisch vastgoed, dan kan men constateren dat deze vorm van leegstand in de toekomst een nog groter probleem zal opleveren: de verwachte leegstand van agrarisch vastgoed in Nederland zal in 2030 om en nabij de 15 miljoen m2 bedragen en dat is groter dan te verwachten leegstand van kantoren en winkels in Nederland.