Analyse & Oplossingen

Vanuit onze jarenlange ervaring in vastgoed en herbestemming adviseren wij organisaties over de aanpak van leegstand.

Bekijk de profielen van de leegstandsdokters .

Experts in leegstand

Nederland kampt met een toenemend leegstandsprobleem. Dagelijks komen wij vanuit ons vakgebied hiermee in aanraking. Het aanbod van veel typen vastgoed is groter dan de vraag, of voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is belangrijk om te weten wat de problemen precies zijn, waar deze door veroorzaakt worden en wat voor effecten zij hebben.

Leegstandsdokters is een platform waarin kennis en ervaringen in een breed verband worden uitgewisseld tussen leegstandsexperts ten dienste van onze opdrachtgevers.

Onze dienstverlening

Heldere analyses

Het is belangrijk om te weten wat de problemen precies zijn, waar deze door veroorzaakt worden en wat voor effecten zij hebben. Leegstandsdokters zorgt voor een integrale leefbaarheidsaanpak van straat, wijk of winkelgebied. Door leegstand vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Creatieve oplossingen

De leegstandsdokters komen tot innovatieve oplossingen door vraagstukken integraal maar vanuit verschillende gezichtsvelden te bekijken. Dankzij de relatie tussen vastgoed, locatie en omgeving is maatwerk vereist. Eindproduct is een longlist met mogelijke oplossingsrichtingen.

Multidisciplinaire aanpak

In een multidisciplinair team koppelen we de nieuwste inzichten aan jarenlange ervaring met leegstand, herbestemming en transformatie. Per opdracht wordt een team van leegstandsdokters samengesteld uit expertises zoals vastgoedexploitatie, planologie, architectuur en omgevingsrecht.

Diagnose

Om een goede diagnose van het onderzoeksgebied te stellen doorlopen wij doorgaans de volgende stappen:

  • Expeditie - waaronder een serie interviews en een bondig fotoverslag
  • Deskresearch - cartografisch en cijfermatig onderzoek
  • Vogelvluchttekening - om indrukken en cijfers tastbaar te maken
  • Krachtenveldanalyse - inzicht in de rol en het belang van iedere relevante partij
  • FinanciĆ«le kwantificering - wat betekent de locatiespecifieke leegstand in geld, denk aan lagere OZB inkomsten
  • Quickscan - een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen per gebouw, straat of gebied
  • Longlist - met mogelijke oplossingsrichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Denk aan herverkavelingsvoorstellen of het toepassen van ruimtelijke instrumenten.

Wij zijn graag bereid om in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek te bezien wat we kunnen bijdragen aan de aanpak van leegstand in uw omgeving.

Contact